Отговорности

Обща Гражданска отговорност - Тази застраховка покрива Вашата гражданска отговорност, а така също и гражданската отговорност на Вашите служители за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица, произтичащи от действия или бездействия, свързани с дейността на фирмата. Най-често сключваната такава застраховка е така наречената финансова стабилност. Сключючва се от фирми, които се занимават с транспорт. За издаване и поддържане на лиценз по НАРЕДБА № 11 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ лицето може да си направи банкова гаранция за 9 000 евро и 5 000 евро за всеки следващ или да сключи застраховка Обща гражданска отговорност за същата застрахователна сума, което спестява задържането на тези пари като неизползваеми.

Професионални отговорности  - При някои професии законът предвижда сключване на задължителна застраховка „Отговорност” от страна на практикуващите ги специалисти. Всеки нотариус, лекар или адвокат може да получи допълнителна сигурност като застрахова своята професионална отговорност.

Застраховките, които се предлагат са следните:

 • Отговорност на адвоката;
 • Отговорност на туроператора;
 • Отговорност на нотариуса;
 • Отговорност на дипломирания експерт-счетоводител;
 • Отговорност на лекари и медицински персонал;
 • Отговорност на проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор;
 • Отговорност на застрахователни брокери;
 • Отговорност на агенти по продажба на самолетни билети;
 • Други.

Отговорност на превозвача - Застрахователното покритие на тази застраховка осигурява превозвача при рекламации за загуби или повреди на товара, възникнали по време на превоза. Повечето застрахователни дружества изплащат застрахователни обезщетения за щети на стоките до действителната им стойност, но не повече от 8.33 СПТ* (специални права на тираж - SDR) на килограм липсващо тегло. По желание на клиента и срещу заплащане на допълнителна премия се предлагат и по-високи нива на покритие. Стандартното покритие може да се разшири и да обхване отговорността на превозвача за увреждане на контейнер и контейнерно оборудване в резултат от пътно-транспортно произшествие, пожар или природни бедствия. Възстановяват се и разходи за спасяване на товара, включително складиране до 48 часа, в резултат от пътно-транспортно произшествие, както и разходи за оглед от аварийни комисари и издаване на съответните документи.
 

Имаш въпрос не се колебай да ни попиташ  

За нас

NETINS БГ
Централен офис

6100 Казанлък
ул. Христо Ботев 62

Контакти

E-mail адрес:
orders@netins.bg

0431 55070

Работно време: 24/7

Контакти

0431 55070

Изпратете ни email!

Детайли:

Съобщение:

Затвори

Затвори

Запитване за каско

Детайли:


Прикачи талон или стара полица:

×

  Затвори

  Затвори

  Запитване за имущество

  Детайли:


  Затвори

  Затвори

  Поръчка на застраховка за имущество

  Данни на застрахования:

  Адрес на имуществото за застраховане:

  Затвори

  Затвори